Frequently asked questions

WHAT IS A DIFFERENCE BETWEEN A 'MENTAL COACH' AND A 'PSYCHOLOGIST' OR AN OTHER (MEDICAL FORMED) THERAPIST?

Coaching is a method to create change with the aim of being happier, more successful, more active or healthier. There are two major directions in coaching:

- One is based on classical therapy, with a focus on treating emotional disturbances, complaints or difficulties. The coach mainly has a supporting and listening role. This leans on psychology.

- The other form is mainly focused on self-development, communication and the achievement of goals. Here the coach has a more guiding, analyzing and advising role. This second form of coaching often occurs in the business world, the sports world but also individually such as life coach or mental coach. During the intake interview we determine together which of these paths we will take.

WHY CHOOSE A CERTIFIED LIFE COACH?

If you search on the internet, you will find hundreds of coaches that promise you the best. However, Coaching is not a protected profession today. Everyone can therefore call themselves a coach. The fact that a Life Coach is certified proves that he has at least followed a training in a school or institute recognized by the "International Coach Federation". In my case, I followed a course at B @ O (and I still regularly follow further training).  

IS THERE ANY GUARANTEE OF SUCCESS WHEN A MENTAL COACH COACHES ME?

Just like any therapy  you are going to follow, it mainly depends on your attitude. Are you open to change? Does it click with your Coach? Does a relationship of trust arise? Do you feel well with him / her? then the chance of success is much greater than when you go to your Coach with the idea of ​​"we'll see". A Coach has a whole range of tools that he will use to make you feel good and to show that you REALLY can do more than you think: after a first "intake" conversation, it will soon become clear to you.

DOES A MENTAL COACH CAN SUGGEST ME TO TAKE MEDICINE?

Most Coaches do not have "medical" training and can therefore not judge the usefulness of medication. If necessary, the Coach will refer you to specialists who can. A Coach works based on the powers that you have in you (even though you now think you don't have one). He will use it to guide you.

CAN A MENTAL COACH ASSIST ME WITH ALL MY QUESTIONS AND PROBLEMS?

Basically it is. Both private and professional. Of course a Coach also has his specialties, just like in Psychology. So it may be that, exceptionally, a Coach forwards you to a colleague or to the "medical" world. This does not mean that he "lets go", since the mission of a Coach is to guide you until you reach your objective. However, as an intermediate step, he may recommend that you consult a specialized person for certain questions. (ex: As a Coachee you can suddenly complain about heart palpitations. This may be due to your overall state of mind, but if this persists a coach will advise you to visit a doctor.)

HOW MANY TIMES WILL I NEED TO GO TO MY COACH?

It is very difficult to determine the duration and intensity of a coaching trajectory, since each person has their own questions and one goes deeper than the other. Every person also has his own needs. A coach works on this individuality. This is just the strength of Coaching. You can, however, broadly assume the following: 

  • After an intake interview, the Coach will already give you an estimate of how long your process will take. This can range from 4-5 hours to a duration of 2-3 years (example: assistance with divorce, ...)

  • In the beginning it often happens that the frequency is fairly high, depending on how acute the demand is.  (example: Stalking / Mobbing). With most pathways you have contact with your Coach on a monthly basis.

BETWEEN TWO VISITS I FEEL THE URGE TO TALK TO MY COACH. IS THIS POSSIBLE?

Indien je een standaard Coachingstraject volgt en je je Coach één keer per maand spreekt, kan het gebeuren dat je tussentijds met vragen zit, al dan niet dringend. Je kan in een situatie terecht komen waar je plots geconfronteerd wordt met een nieuwe/onbekende factor. Gezien de missie van de Coach is je te begeleiden en naast je te staan, is het evident dat je ook dan op hem moet kunnen rekenen. Hoe je je Coach bereikt, wordt afgesproken tijdens het intake gesprek. Een kort telefoontje is meestal gratis, maar voor een diepgaander kort gesprek wordt soms een kleinigheid aangerekend.

DOES SOCIAL SECURITY PAYS A PART OF THE COACHING SESSION?

Neen, gezien Coaching (nog) geen erkend medisch beroep is, komt de mutulaiteit (RIZIV) (nog) niet tussen in de kosten.

WHICH BUDGET DO I NEED TO LET ME COACH?

Opnieuw is dit moeilijk te bepalen bij voorbaat, gezien het gepersonaliseerde individuele aspect van een coachingstraject. Je hebt trajecten die op een paar weken rond zijn (soms zelfs na één sessie) terwijl je trajecten hebt die jaren in beslag nemen (we spreken dan dikwijls ook over "life-coaching" wat we natuurlijk ook doen. In grote lijnen kan je volgende stellen:
* Intake gesprek is gratis. Hier wordt alles uitgelegd. We verklaren hoe we te werk gaan en en luisteren natuurlijk ook naar je verwachtingen.
* daarna zal elke sessie je 50 Euro kosten (je krijgt hiervoor telkens een factuur en indien je een BTW nummer hebt kan je deze ook inbrengen in je kosten). Een sessie duurt één uur.
* Hou er rekening mee dat je in het begin om de 2 weken een sessie hebt (af te spreken met je Coach tijdens het intake gesprek.), maar heel snel zal je overschakelen op een maandelijks onderhoud.
* Van zodra je op een maandelijkse frequentie een sessie hebt kan het zijn dat je behoefte hebt aan een tussentijds gesprek. De prijs hiervan hangt af van de duur (minimum 10 minuten) en de wijze (per telefoon (aan te raden) of op consultatie).
* Gemiddeld reken je dus best op een budget tussen de 50 Euro en de 180 Euro/maand.

IS IT MANDATORY TO REGISTER ON YOUR WEBSITE BEFORE GETTING A COACH?

Neen, je bent nooit verplicht je te registreren, maar registratie heeft zo zijn voordelen:
* Indien je via de website een reservaite maakt worden je gegevens automatisch ingevuld.
* Indien je een factuur op naam (eventueel met BTW nummer) wenst, hebben we al je gegevens en verloopt dit automatisch.
* Je krijgt af en toe een nieuwsbrief met specifieke info rond Coaching en eventuele activiteiten die we organiseren of waaraan we deelnemen.
* Je onderhoudt een persoonlijk contact met ons en je kan steeds vragen stellen per mail.
* Je bent niet verplicht coachee te zijn om je aan te melden en op de hoogte te zijn van activiteiten.
* Je gegevens zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan voor eigen gebruik. Ze zullen niet doorgegeven worden an eventuele partners, noch verkocht worden. Je kan op elk moment uitschrijven. (GDPR compiant)
* En vooral: het is gratis en houdt geen enkel engagement in van jouw kant

KAN IK OOK NAAR EEN CONSULTATIE KOMEN?

Momenteel is dit nog niet mogelijk. Van zodra dit kan zal dit hier op de website medegedeeld worden. Het hoofddoel is en blijft de meeste sessies te houden via telefoon of op een af te spreken lokatie. Om je toe te laten je Coach beter te leren kennen, komen we ook op huisbezoek (binnen Brusselse ring. Erbuiten worden extra verplaatsingskosten aangerekend). .

HOW DO I PAY MY COACH?

Voor telefonische/video coaching ken je betalen via Payconiq na de sessie. Bij huisbezoeken kan ook ter plaatse betaald worden. Dit wordt besproken tijdens het intake gesprek.
Er kunnen ook kortingen afgesproken worden indien je verschillende sessies bij voorbaat betaalt (vanaf 10 sessies).
We begrijpen dat je het soms wat moeilijker hebt, maar hebben toch de ambitie om als Coach naast je te staan en je  te begeleiden.  Bespreek dit gerust tijdens je intake gesprek.

WHY TELECOACHING?

Telefonische/video coaching is iets wat redelijk anoniem lijkt, maar de jarenlange ervaring heeft aangetoond dat dit een zeer goed alternatief is van "face-to-face" coaching. Belangrijkste troef is dat je je niet hoeft te verplaatsen en dat je dus tijd wint. Bovendien, naargelang de situatie waarin je je verkeert kan je een verplaatsing naar je Coach niet verantwoorden (voorbeeld: huiselijke problemen/partner geweld/jaloezie/...) Telefonenren lukt dan meestal wel. 
Vele Coachees schrikken ervan terug het "anonieme" medium van telefoon te gebruiken, omdat ze ook graag hun Coach zien. Het "non verbale" aspect zou verloren gaan via de telefoon. Ja, dit is een goed argument. Daarom opteren we voor een gemengd systeem. Een video caal is ook een aanrader. Een intake gesprek proberen we altijd in Face-to-Face te doen (indien in de omgeving van Merchtem. Erbuiten zal er een kleine verplaatsingskost aangerekend worden). Dit laat je toe uitgebeid kennis te maken met je Coach. Je kan het "télécoachen" dan enkele keren uitproberen. Je zal zien, het valt best mee. Af en toe kan je natuurlijk ook nog een Face-to-face sessie hebben. Opnieuw, dit alles is af te spreken  tijdens het intake gesprek.

©2019 by EDR Mental Coaching. Proudly created with Wix.com