VEELGESTELDE VRAGEN

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN "MENTAL COACH" EN EEN "PSYCHOLOOG" OF ANDERE (MEDISCH GEVORMDE) THERAPEUT?

Coaching is een methode om verandering teweeg te brengen met als doel gelukkiger, succesvoller, actiever of gezonder te zijn.

Er zijn twee grote richtingen in coaching:

- de ene leunt aan bij klassieke therapie waarbij de focus vooral ligt op het behandelen van emotionele verstoringen, klachten of moeilijkheden. Hierbij heeft de coach vooral een ondersteunende en luisterende rol. Dit leunt eerder aan bij onder andere de Psychologie.

- De andere vorm is vooral gericht op zelfontplooiing, communicatie en het bereiken van doelen. Hierbij heeft de coach een meer sturende, analyserende en adviserende rol.
Deze tweede vorm van coaching komt vaak voor in de bedrijfswereld, de sportwereld  maar ook individueel zoals life-coach of mental-coach.

Bij het intake gesprek bepalen we samen welk van deze paden we gaan bewandelen.

WAAROM KIEZEN VOOR EEN GECERTIFIEERDE LIFE COACH?

Als je op het internet zoekt zal je honderden coaches vinden die je het beste beloven. Echter, Coaching is vandaag nog geen beschermd beroep. Iedereen kan zich dus coach noemen. 

Het feit dat een Life Coach gecertifieerd is, bewijst dat deze op zijn minst een gedegen opleiding heeft gevolgd in een door de "International Coach Federation"  erkende school op opleidingsinstituut. In mijn geval heb ik een opleiding gevolgd bij B@O (en volg overigens nog regelmatig bijscholing). 

ZIJN ER GARANTIES OP SUCCES WANNEER IK ME LAAT COACHEN DOOR EEN "MENTAL COACH"?

Net zoals bij elke therapie die je gaat volgen hangt het vooral af van jou ingesteldheid. Sta je open voor verandering? Clickt het met je Coach? Ontstaat er een vertrouwensrelatie? Voel je je goed met hem/haar? dan is de slaagkans veel groter dan wanneer je naar je Coach gaat met het idee van 'we zullen wel zien". Een Coach beschikt over een heel gamma tools die hij zal gebruiken om je je goed te laten voelen en om je aan te tonen dat je ECHT meer kan dan je zelf denkt. Na een eerste "intake" gesprek zal het je al snel duidelijk worden.

GAAT EEN "MENTAL COACH" ME OOK MEDICATIE VOORSCHRIJVEN/AANRADEN/AFRADEN?

De meeste Coaches hebben geen "medische" opleiding en kunnen/mogen bijgevolg ook geen oordeel vellen over het nut van medicatie. Indien nodig zal de Coach je doorverwijzen naar specialisten die dit wel kunnen. Een Coach werkt op basis van de krachten die je in je hebt (ook al denk je nu dat je er geen hebt). Die gaat hij gebruiken om je te begeleiden.

KAN EEN COACH ME BIJSTAAN VOOR AL MIJN VRAGEN EN PROBLEMEN?

In principe wel. Zowel privé als professioneel. Natuurlijk heeft een Coach ook zijn specialiteiten, net zoals in de Psychologie. Het kan dus zijn dat, uitzonderlijk, een Coach je doorstuuurt naar een collega of naar de "medische" wereld. Dit betekent niet dat hij je "los laat", daar de missie van een Coach is, je te begeleiden tot je je objectief hebt bereikt. Als tussenstap kan hij je echter aanraden om voor bepaalde vragen ten rade te gaan bij een gespecialiseerd persoon. (vb.: Je kan als Coachee plots klagen over hartkloppingen. Dit kan liggen aan je algehele gemoedstoestand, maar indien dit aanhoudt zal een coach je aanraden een arts te bezoeken.)

HOE DIKWIJLS GA IK EEN GESPREK HEBBEN MET MIJN COACH?

Het is heel moeilijk te bepalen wat de duur en de intensiteit van een coachingstraject zal zijn, gezien iedere persoon zijn eigen vragen heeft en de ene dieper gaan dan de andere. Iedere persoon heeft ook zijn eigen behoeftes. Een coach werkt juist op deze individualiteit. Dit is net de sterkte van Coaching. Je kan in grote lijnen echter uitgaan van het volgende. 
* Na een intake gesprek zal de Coach je reeds een inschatting geven van hoe lang je traject zal duren. Dit kan gaan van 4-5 uur tot een duurtijd van 2-3 jaar (voorbeeld: begeleiding bij echtscheiding,...)
* In het begin gebeurt het vaak dat de frequentie redelijk hoog ligt, afhangend van hoe acuut de vraag is. Zo kan je wekelijks contact hebben (voorbeeld: Stalking/Mobbing). Bij de meeste trajecten heb je op maandelijkse basis contact met je Coach.

TUSSEN DE GESPREKKKEN HEB IK BEHOEFTE OM MIJN COACH TE SPREKEN. KAN DAT?

Indien je een standaard Coachingstraject volgt en je je Coach één keer per maand spreekt, kan het gebeuren dat je tussentijds met vragen zit, al dan niet dringend. Je kan in een situatie terecht komen waar je plots geconfronteerd wordt met een nieuwe/onbekende factor. Gezien de missie van de Coach is je te begeleiden en naast je te staan, is het evident dat je ook dan op hem moet kunnen rekenen. Hoe je je Coach bereikt, wordt afgesproken tijdens het intake gesprek. Een kort telefoontje is meestal gratis, maar voor een diepgaander kort gesprek wordt soms een kleinigheid aangerekend.

KOMT DE MUTUALITEIT TUSSEN IN EEN COACHINGSTRAJECT?

Neen, gezien Coaching (nog) geen erkend medisch beroep is, komt de mutulaiteit (RIZIV) (nog) niet tussen in de kosten.

WELK BUDGET DIEN IK TE VOORZIEN OM EEN COACHINGSTRAJECT TE VOLGEN?

Opnieuw is dit moeilijk te bepalen bij voorbaat, gezien het gepersonaliseerde individuele aspect van een coachingstraject. Je hebt trajecten die op een paar weken rond zijn (soms zelfs na één sessie) terwijl je trajecten hebt die jaren in beslag nemen (we spreken dan dikwijls ook over "life-coaching" wat we natuurlijk ook doen. In grote lijnen kan je volgende stellen:
* Intake gesprek is gratis. Hier wordt alles uitgelegd. We verklaren hoe we te werk gaan en en luisteren natuurlijk ook naar je verwachtingen.
* daarna zal elke sessie je 50 Euro kosten (je krijgt hiervoor telkens een factuur en indien je een BTW nummer hebt kan je deze ook inbrengen in je kosten). Een sessie duurt één uur.
* Hou er rekening mee dat je in het begin om de 2 weken een sessie hebt (af te spreken met je Coach tijdens het intake gesprek.), maar heel snel zal je overschakelen op een maandelijks onderhoud.
* Van zodra je op een maandelijkse frequentie een sessie hebt kan het zijn dat je behoefte hebt aan een tussentijds gesprek. De prijs hiervan hangt af van de duur (minimum 10 minuten) en de wijze (per telefoon (aan te raden) of op consultatie).
* Gemiddeld reken je dus best op een budget tussen de 50 Euro en de 180 Euro/maand.

BEN IK VERPLICHT ME TE REGISTREREN OP DE WEBSITE VOOR IK EEN GESPREK KAN AANVRAGEN?

Neen, je bent nooit verplicht je te registreren, maar registratie heeft zo zijn voordelen:
* Indien je via de website een reservaite maakt worden je gegevens automatisch ingevuld.
* Indien je een factuur op naam (eventueel met BTW nummer) wenst, hebben we al je gegevens en verloopt dit automatisch.
* Je krijgt af en toe een nieuwsbrief met specifieke info rond Coaching en eventuele activiteiten die we organiseren of waaraan we deelnemen.
* Je onderhoudt een persoonlijk contact met ons en je kan steeds vragen stellen per mail.
* Je bent niet verplicht coachee te zijn om je aan te melden en op de hoogte te zijn van activiteiten.
* Je gegevens zullen voor geen enkel ander doel gebruikt worden dan voor eigen gebruik. Ze zullen niet doorgegeven worden an eventuele partners, noch verkocht worden. Je kan op elk moment uitschrijven. (GDPR compiant)
* En vooral: het is gratis en houdt geen enkel engagement in van jouw kant

KAN IK OOK NAAR EEN CONSULTATIE KOMEN?

Momenteel is dit nog niet mogelijk. Van zodra dit kan zal dit hier op de website medegedeeld worden. Het hoofddoel is en blijft de meeste sessies te houden via telefoon of op een af te spreken lokatie. Om je toe te laten je Coach beter te leren kennen, komen we ook op huisbezoek (binnen Brusselse ring. Erbuiten worden extra verplaatsingskosten aangerekend). .

HOE DIEN IK MIJN COACH TE BETALEN?

Voor telefonische/video coaching ken je betalen via Payconiq na de sessie. Bij huisbezoeken kan ook ter plaatse betaald worden. Dit wordt besproken tijdens het intake gesprek.
Er kunnen ook kortingen afgesproken worden indien je verschillende sessies bij voorbaat betaalt (vanaf 10 sessies).
We begrijpen dat je het soms wat moeilijker hebt, maar hebben toch de ambitie om als Coach naast je te staan en je  te begeleiden.  Bespreek dit gerust tijdens je intake gesprek.

WAAROM TELEFONISCHE/VIDEO COACHING?

Telefonische/video coaching is iets wat redelijk anoniem lijkt, maar de jarenlange ervaring heeft aangetoond dat dit een zeer goed alternatief is van "face-to-face" coaching. Belangrijkste troef is dat je je niet hoeft te verplaatsen en dat je dus tijd wint. Bovendien, naargelang de situatie waarin je je verkeert kan je een verplaatsing naar je Coach niet verantwoorden (voorbeeld: huiselijke problemen/partner geweld/jaloezie/...) Telefonenren lukt dan meestal wel. 
Vele Coachees schrikken ervan terug het "anonieme" medium van telefoon te gebruiken, omdat ze ook graag hun Coach zien. Het "non verbale" aspect zou verloren gaan via de telefoon. Ja, dit is een goed argument. Daarom opteren we voor een gemengd systeem. Een video caal is ook een aanrader. Een intake gesprek proberen we altijd in Face-to-Face te doen (indien in de omgeving van Merchtem. Erbuiten zal er een kleine verplaatsingskost aangerekend worden). Dit laat je toe uitgebeid kennis te maken met je Coach. Je kan het "télécoachen" dan enkele keren uitproberen. Je zal zien, het valt best mee. Af en toe kan je natuurlijk ook nog een Face-to-face sessie hebben. Opnieuw, dit alles is af te spreken  tijdens het intake gesprek.

©2019 by EDR Mental Coaching. Proudly created with Wix.com