BUDGET COACHING

voor werknemers.

Enkele cijfers (bron:  nibud.nl)

 • 57 % van de werkgevers ziet personeel met schulden als een groot risico voor de organisatie

  • Deze kosten zitten met name in:

   • het verwerken van het loonbeslag,

   • (ziekte)verzuim

   • productiviteitsverlies.

  • Daarbij komt het verhoogde risico op:

   • diefstal

   • fraude

   • vatbaarheid voor chantage

   • etc...

 • 36% van de werknemers heeft het moeilijk om de eindjes aan mekaar te knopen

 • 1 op 5 van hen heeft lichte tot ernstige betalingsproblemen

 • 62% van de werkgevers hebben met regelmaat (vaak of af en toe) te maken heeft met werknemers met financiële problemen

 • 46% van de werkgevers krijgen met regelmaat (vaak of af en toe) te maken krijgt met een loonbeslag

 • 38% van de huishoudens betalen hun facturen "te laat"

 • Fincanciële problemen komen voor bij alle inkomenniveaus. (iets meer bij "modale inkomens")

 • meest voorkoende oorzaken zijn:

  • echtscheiding

  • verkeerde keuzes die gemaakt werden

  • op "te grote voet" leven

  • gebrek aan financiële "vaardigheden"

Als werkgever hebt u er alle baat bij om uw werknemers bij te staan in het beheer van hun financiën. 

Budget Coaching is hiervoor de oplossing.

Trajecten op maat van uw bedrijf kunnen uitgewerkt worden op basis van een éénvoudige opleiding/training

Volgende stappen maken deel uit van het traject (ideaal in groepen van maximum 6 personen)

 • Bewustwording van het begrip "krediet"

 • omgaan met een budget

 • leven op basis van budget en niet van "loonfiche"

 • hoe schulden wegwerken

 • gebruik van een "budget tool" (YNAB)

 • opvolgingsmoment na 1 maand en na 3 maanden

Tarieven volgens noden van uw bedrijf.

Vraag een offerte

©2019 by EDR Mental Coaching. Proudly created with Wix.com